Incoterms, taşıma maliyetlerinin dağılımını, risk transferlerini ve uluslararası satış işlemlerinde faaliyetlerin ayrıntılarını düzenler. Alıcı ve satıcının yükümlülükleri, 10 noktalı şema ile her bir kloz için net bir şekilde tarif edilmiş, doğru Incoterms’ün seçimini kolaylaştırmak için resimli açıklamalar eklenmiştir. Her bir klozdan önce uygulama notu eklenip, temel içerikler özetlenmiştir.

Incoterms bir yasa değildir, ancak satış kontratına ilave olarak alıcı ve satıcı arasında üzerinde anlaşmaya varılması gerekir. Alıcı ve satıcı arasında tam olarak mutabık kalınmışsa yürürlüğe girer. Taraflar arasındaki belirli kontratlarda yer alan yasal ve özel hükümler, Incoterms’ün yerine geçer.

DSLV yorumu; bazı şartlara göre (örneğin:EXW), ihracat için gümrük çıkış işlemlerini ve ihracat izninin (lisans) alınmasını alıcı sağlamak zorundadır. Ancak genel bir kural olarak gümrük ve dış ticaret yasalarına göre bunlardan satıcı ve ihracatçı sorumludur. Bu durumda alıcının yükümlülüğü geçersiz olmaktadır.

11 çeşit Incoterms terimi vardır: